SSRF | Centrum för Själavård & Samtalsterapi

Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter
Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter Kundlogin

Välj service

Steg 1

Kostnadsfritt Informationssamtal

Här bokar du ditt kostnadsfria informationssamtal via telefon (ca. 30 min.) för dig som vill ha mer information om SSRF:s olika tjänster.

Besök även ssrf.nu

Personligt stödsamtal för dig som är Studie- & Stödgruppsledare

Kostnadsfritt stödsamtal via telefon (ca. 40 min) för dig som är Studie- & Stödgruppsledare för "Tolv steg till en ny riktning i livet" samt Fördjupningslektionerna.

Besök ssrf.nu för mer information

Personligt samtal för dig som går SSRF:s utbildningar

Här bokar du din tid för personligt samtal via telefon eller videosamtal om du går SSRF:s utbildningar.

~ Dipl. Själavårdare
~ Cert. Samtalsterapeut
~ Handledarutbildningen
~ Marknadsföringskursen

Besök ssrf.nu för mer information om utbildningarna.

Personligt stödsamtal för dig som är Dipl. Själavårdare och Cert. Samtalsterapeut

Kostnadsfritt stödsamtal för dig som har gått SSRF:s utbildningar och har erhållit diplom/ certifikat som Dipl. Själavårdare/ Cert. Samtalsterapeut.

SSRF erbjuder alla sina Själavårdare och Samtalsterapeuter kostnadsfria stödsamtal via telefon för extra handledning.

Samtal enligt personlig överenskommelse

Samtal med Rosanna Lariella Antonsdotter enligt personlig överenskommelse.

Informationssamtal

 

Kostnadsfritt personligt samtal för mer information gällande SSRF:s olika tjänster.

Samtalet är via telefon och pågår i ca. 30 min.
Du blir uppringd vid avtalad tid.

Vänligen ange i meddelanderutan vid din bokning vad ditt ärende gäller.

Personligt stödsamtal via telefon för dig som är Studie- & Stödgruppsledare

 

Kostnadsfritt stödsamtal via telefon (ca. 40 min.) för dig som är Studie- & Stödgruppsledare för "Tolv steg till en ny riktning i livet" samt Fördjupningslektionerna.

Du bokar din tid här och sedan blir du uppringd vid avtalad tid.

Personligt samtal via telefon för dig som går Själavårdsutbildningen

 

Här bokar du din tid för personligt samtal via telefon om du går Själavårdsutbildningen och behöver extra studiestöd. (Går endast att boka via telefon).

Personligt samtal via telefon för dig som går utbildningen till Cert. Samtalsterapeut.

 

Här bokar du din tid för personligt samtal via telefon om du går utbildningen till Cert. Samtalsterapeut. Du blir uppringd vid avtalad tid.

Personligt videosamtal för dig som går utbildningen till Cert. Samtalsterapeut

 

Här bokar du din tid för videosamtal via Zoom om du går utbildningen till Cert. Samtalsterapeut.

Personligt samtal via telefon för dig som går Handledarutbildningen

 

Här bokar du din tid för personligt samtal via telefon om du går Handledarutbildningen. Du blir uppringd vid avtalad tid.

Personligt videosamtal för dig som går Handledarutbildningen

 

Här bokar du din tid för videosamtal via Zoom om du går Handledarutbildningen.

Personligt samtal via telefon för dig som går Marknadsföringskursen

 

Här bokar du din tid för personligt samtal via telefon om du går Marknadsföringskursen. Du blir uppringd vid avtalad tid.

Personligt videosamtal för dig som går Marknadsföringskursen

 

Här bokar du din tid för videosamtal via Zoom om du går Marknadsföringskursen.

Personligt stödsamtal via telefon för extra handledning

 

Här bokar du din tid för personligt samtal via telefon om du är Dipl. Själavårdare och Cert. Samtalsterapeut inom SSRF.

Samtal enligt personlig överenskommelse (30 min.)

 

Samtal med Rosanna Lariella Antonsdotter enligt personlig överenskommelse (30 min.)

Samtal enligt personlig överenskommelse (60 min.)

 

Samtal med Rosanna Lariella Antonsdotter enligt personlig överenskommelse (60 min.)

Samtal enligt personlig överenskommelse (90 min)

 

Samtal med Rosanna Lariella Antonsdotter enligt personlig överenskommelse (90 min.)

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: